• sl4.jpg
  • sl5.jpg
  • sl6.jpg
  • sl7.jpg

Kontakt

Telefon:

Szkoła Podstawowa Nr 1

im. ks. Józefa Londzina

(Istebna 1345, byłe gimnazjum): 

33 855 60 59

Gminne Przedszkole

(Istebna 550, Dzielec):

33 855 60 40

 

Otwarte od poniedziałku do piątku w godz: 8:00 - 15:00

 

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej przyjmuje interesantów w każdą środę od 800 – 1500 oraz w czasie zebrań z rodzicami w godz. od 1500 – 1800.

 

email:    zsp@istebna.com

            sp1istebna@wp.pl

UWAGA! WPŁATY NA ŻYWIENIE NA LISTOPAD!

Prosimy Rodziców ze szkoły i przedszkola o wstrzymanie się od wpłacania należności na żywienie
na miesiąc LISTOPAD 2020, ze względu na możliwość całkowitego zawieszenia zajęć w szkole i przedszkolu.
Dalsze informacje będą po 05.11.2020r.

Informacja dla rodziców

Drodzy rodzice,
zgodnie z zarządzeniem MEN od 26.10.2020r. do 08.11.2020r. klasy 4-8 przechodzą na tryb nauki zdalnej. 

Plan lekcji nie ulega zmianie. Natomiast lekcje realizowane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Wszystkie lekcje będą przesyłane w formie elektronicznej na e-dzienniku w zakładce lekcje. 50% z nich będzie prowadzona online za pośrednictwem platformy Microsoft Teams i czas trwania jednej lekcji nie powinien przekraczać 30 min. Dziecko, które nie będzie mogło uczestniczyć w takiej lekcji, jest zobowiązane do przerobienia jej samodzielnie. Wszystkie dzieci mają na dzienniku w zakładce Dostęp Office365 login i hasło do Teamsa. Gdyby były problemy z hasłem, to proszę użyć hasła: Student123 Harmonogram lekcji online będzie udostępniony na stronie internetowej szkoły oraz w e-dzienniku. 

Godziny zajęć rewalidacyjnych, zindywidualizowanej ścieżki kształcenia oraz innych zajęć indywidualnych będą się odbywały na terenie szkoły. Harmonogram tych zajęć zostanie przesłany w wiadomości na e-dzienniku. 

Klasy 1-3 uczą się w szkole jak dotychczas. Kuchnia pracuje bez zmian.

Prosimy na bieżąco śledzić stronę internetową oraz e-dziennik.

Dyrekcja ZSP w Istebnej