• sl4.jpg
  • sl5.jpg
  • sl6.jpg
  • sl7.jpg

Kontakt

Telefon:

Szkoła Podstawowa Nr 1

im. ks. Józefa Londzina

(Istebna 1345, byłe gimnazjum): 

33 855 60 59

Gminne Przedszkole

(Istebna 550, Dzielec):

33 855 60 40

 

Otwarte od poniedziałku do piątku w godz: 8:00 - 15:00

 

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej przyjmuje interesantów w każdą środę od 800 – 1500 oraz w czasie zebrań z rodzicami w godz. od 1500 – 1800.

 

email:    zsp@istebna.com

            sp1istebna@wp.pl

Informacja dla uczniów klas ósmych

Drodzy ósmoklasiści!

Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty będą do odbioru od godziny 10.00 w piątek 31 lipca 2020r. w sekretariacie szkoły.

 

Wyniki egzaminu - informacja.pdf

 

informacja

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej informuje, że Gminne Przedszkole będzie pełniło dyżur wakacyjny w sierpniu.
Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem przedszkola pod nr tel. 338556040 lub sekretariatem szkoły pod nr tel. 338556059. Wysokość stawki żywieniowej wynosi 8 zł. Godziny pracy przedszkola pozostają bez zmian - od 7.00 do 16.00.

Absolwent Szkoły i najlepszy Sportowiec w roku szkolnym 2019/2020

     Tytuł Absolwenta Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Józefa Londzina w Istebnej przyznawany jest od dwudziestu lat. Model Absolwenta został szczegółowo określony w statucie szkoły.

     Wychowawca przedstawia kandydatów do tytułu Absolwenta Szkoły Podstawowej, a Rada Pedagogiczna wybiera większością głosów ucznia, otrzymującego ów tytuł.

     Najlepszym Absolwentem może zostać uczeń, który osiąga bardzo wysokie wyniki w nauce i posiada co najmniej bardzo dobre zachowanie. Kandydat powinien aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły.  Godnie ją reprezentować w konkursach i przedsięwzięciach  kulturalnych. Posiadł umiejętność współpracy i niesienia pomocy. Cechuje go wysoka kultura osobista, uczciwość i pracowitość, asertywność i samodzielność.

     Nauczyciele wychowania fizycznego typują kandydatów do tytułu Najlepszego Sportowca. Brane są pod uwagę ogólne osiągnięcia sportowe ucznia. Rada Pedagogiczna zatwierdza wybór większością głosów.

     W roku szkolnym 2019/2020 do tytułu Absolwenta nominowano pięciu kandydatów: Marcela Czernieckiego, Agatę Kliś, Martę Staniek, Sebastiana Strokosza , Wiktorię Suszkę.

     Tytuł Absolwenta Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ks. Józefa Londzina w Istebnej roku 2020 otrzymała Wiktoria Suszka.

     Tytuł Sportowca  Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ks. Józefa Londzina w Istebnej roku 2020 zdobyła Martyna Michałek.

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

Czytaj więcej...