• sl4.jpg
  • sl5.jpg
  • sl6.jpg
  • sl7.jpg

Kontakt

Telefon:

Szkoła Podstawowa Nr 1

im. ks. Józefa Londzina

(Istebna 1345, byłe gimnazjum): 

33 855 60 59

Gminne Przedszkole

(Istebna 550, Dzielec):

33 855 60 40

 

Otwarte od poniedziałku do piątku w godz: 8:00 - 15:00

 

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej przyjmuje interesantów w każdą środę od 800 – 1500 oraz w czasie zebrań z rodzicami w godz. od 1500 – 1800.

 

email:    zsp@istebna.com

            sp1istebna@wp.pl

Absolwent Szkoły i najlepszy Sportowiec w roku szkolnym 2019/2020

     Tytuł Absolwenta Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Józefa Londzina w Istebnej przyznawany jest od dwudziestu lat. Model Absolwenta został szczegółowo określony w statucie szkoły.

     Wychowawca przedstawia kandydatów do tytułu Absolwenta Szkoły Podstawowej, a Rada Pedagogiczna wybiera większością głosów ucznia, otrzymującego ów tytuł.

     Najlepszym Absolwentem może zostać uczeń, który osiąga bardzo wysokie wyniki w nauce i posiada co najmniej bardzo dobre zachowanie. Kandydat powinien aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły.  Godnie ją reprezentować w konkursach i przedsięwzięciach  kulturalnych. Posiadł umiejętność współpracy i niesienia pomocy. Cechuje go wysoka kultura osobista, uczciwość i pracowitość, asertywność i samodzielność.

     Nauczyciele wychowania fizycznego typują kandydatów do tytułu Najlepszego Sportowca. Brane są pod uwagę ogólne osiągnięcia sportowe ucznia. Rada Pedagogiczna zatwierdza wybór większością głosów.

     W roku szkolnym 2019/2020 do tytułu Absolwenta nominowano pięciu kandydatów: Marcela Czernieckiego, Agatę Kliś, Martę Staniek, Sebastiana Strokosza , Wiktorię Suszkę.

     Tytuł Absolwenta Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ks. Józefa Londzina w Istebnej roku 2020 otrzymała Wiktoria Suszka.

     Tytuł Sportowca  Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ks. Józefa Londzina w Istebnej roku 2020 zdobyła Martyna Michałek.

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

Czytaj więcej...

Ważna informacja z Urzędu Gminy

Wójt Gminy Istebna informuje, iż do 20 lipca br. należy składać wnioski na dowóz i zwrot kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do najbliższego publicznego przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki na rok szkolny 2020/2021.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Istebna: www.istebna.eu lub w sekretariacie szkoły.