• sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

Gazetka szkolna

Kontakt

Tel: 33 855 60 40

Od poniedziałku do piątku w godz: 8:00 - 15:00

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej przyjmuje interesantów w każdą środę od 800 – 1500 oraz w czasie zebrań z rodzicami w godz. od 1500 – 1800.

email: sp1istebna@wp.pl

INFORMACJA O ZEBRANIU

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Istebnej informuje, że zebranie rodziców odbędzie się dnia 29listopada 2016 r. o godzinie 16:00. Rozpocznie się ono zebraniem ogólnym na sali gimnastycznej, następnie odbędą się spotkania wychowawców z rodzicami w salach lekcyjnych.

UWAGA KONKURS!!!

Zapraszamy wszystkich uczniów klas 0-6 do udziału

w Szkolnym Konkursie Plastyczno- Technicznym

Mój Kalendarz Adwentowy”

  • Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie kalendarza adwentowego dowolną techniką .
  • W konkursie będą oceniane prace indywidualne w dwóch kategoriach wiekowych

       klasy 0 – 3

       klasy 4 - 6

oraz wg następujących kryteriów:

          - ogólne wrażenie artystyczne,

          - oryginalność pomysłu;

           - wkład pracy;

          - estetyka i staranność wykonania.

  • Podpisaną pracę należy dostarczyć do 25 listopada 2016 roku do p. Anny Krężelok lub p. Mirosławy Zowada.
  • Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

Na zwycięzców czekają NAGRODY!!!

INFORMACJA O ZEBRANIU

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Istebnej informuje, że zebranie Rady Rodziców

odbędzie się dnia 8 listopada 2016 roku o godzinie 16.30

w sali numer 16.