• 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg

Kontakt

Telefon:

Szkoła Podstawowa Nr 1

im. ks. Józefa Londzina

(Istebna 1345, byłe gimnazjum): 

33 855 60 59

Gminne Przedszkole

(Istebna 550, Dzielec):

33 855 60 40

 

Otwarte od poniedziałku do piątku w godz: 8:00 - 15:00

 

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej przyjmuje interesantów w każdą środę od 800 – 1500 oraz w czasie zebrań z rodzicami w godz. od 1500 – 1800.

 

email:    zsp@istebna.com

            sp1istebna@wp.pl

Święto Babci i Dziadka

W tym roku wyjątkowo nie mogliśmy zaprosić do przedszkola kochanych dziadków, dlatego wnuki przygotowały z okazji ich święta  upominki oraz specjalne nagranie z życzeniami. 

Serdeczne podziękowania dla pana Andrzeja Suszki za pomoc w jego montażu. 
Drogie Babcie i Dziadkowie! Zapraszamy przed ekrany! ????
 
 
 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

NA TERENIE

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Istebnej

Aktualizacja na dzień 18 stycznia2021 r.

 

 Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.).
 3.  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.).
 5.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 (Dz. U z 2020r. poz. 493).
 6. Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567).
 7. Wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla szkół podstawowych, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

Czytaj więcej...

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW

Na przełomie września i października odbył się w naszej szkole konkurs pt. PICTURE DICTIONARY dla klas 1-4. Konkurs został zorganizowany w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków. Jest to święto ustanowione z inicjatywy Rady Europy, mające na celu zachęcenie Europejczyków do nauki języków obcych oraz do propagowania zalet różnorodnści językowej.

Uczniowie klas młodszych wykonali przepiękne prace, polegające na przedstawieniu wybranego słowa w języku obcym przy pomocy jego znaczenia. Otrzymałyśmy mnóstwo przepięknie wykonanych i pomysłowych prac więc bardzo trudno było wyłonić zwycięzców.

Pierwsze miejsce zajęły ex aequo Emilia Sikora (3b) oraz Joanna Kawulok (2a). Na drugim stopniu podium znalazły się Zofia Pytel (2b) i Natalia Goryczka (4b), zaś trzecie miejsce zdobyły Magdalena Sikora (4c) i Anna Zowada (3a). Prace Liliany Ziółkowskiej (4c), Kacpra Burego (3b) oraz Marcina Burego (2c) zasłużyły na wyróżnienie.

Nagrody zostaną wręczone to szybko, jak pozwolą na to okoliczności.

Gratulujemy zwycięzcom, zaś wszystkim uczestnikom dziękujemy za liczny udział w konkursie.

organizatorki:                                                                                                             

Ewa Buzek                                                                                                          

Teresa Przybyła                                                                                         

Katarzyna Leżańska-Czulak

 

Czytaj więcej...