• sl4.jpg
  • sl5.jpg
  • sl6.jpg
  • sl7.jpg

Kontakt

Telefon:

Szkoła Podstawowa Nr 1

im. ks. Józefa Londzina

(Istebna 1345, byłe gimnazjum): 

33 855 60 59

Gminne Przedszkole

(Istebna 550, Dzielec):

33 855 60 40

 

Otwarte od poniedziałku do piątku w godz: 8:00 - 15:00

 

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej przyjmuje interesantów w każdą środę od 800 – 1500 oraz w czasie zebrań z rodzicami w godz. od 1500 – 1800.

 

email:    zsp@istebna.com

            sp1istebna@wp.pl

Uczniowie ZSP w Istebnej potrafią wiele

     Szkoła jest miejscem, w którym pedagodzy przekazują uczniom wiedzę, wspierają ich rozwój i odkrywają ich uzdolnienia. Różnego typu konkursy pozwalają zdobytą wiedzę i umiejętności zweryfikować. Konkursy są również wspaniałym sposobem na motywowanie uczniów do indywidualnego rozwoju oraz budowania poczucia własnej wartości. Uczniowie ZSP w Istebnej świetnie wypadli w wielu konkursach. Warto przedstawić wyniki tych o randze powiatowej i wojewódzkiej.

     Wielki sukces osiągnęliśmy w Konkursie Przedmiotowym z Geografii dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2019/2020. Uczennica klasy ósmej- Wiktoria Suszka przeszła jego wszystkie etapy i finalnie zdobyła tytuł laureata! Jej opiekunem była pani Ewa Kożdoń – Waligóra.

     Nasi uczniowie wzięli również udział w XXV Konkursie Wiedzy Biblijnej. Do etapu rejonowego przeszli: Franciszek Małyjurek, Hanna Michałek i Judyta Jojko. Ostatecznie w etapie diecezjalnym, który odbył się 05.03.2020r. w Parafii Wszystkich Świętych w Górkach Wielkich, Franciszek Małyjurek został laureatem, a Hanna Michałek finalistką. Uczniów przygotowywała pani katechetka Barbara Mojeścik.

     III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej zorganizowało XI Konkurs Języka Angielskiego dla szkół podstawowych. I etap miał formę testu na poziomie B2 i obejmował zagadnienia gramatyczno-leksykalne. II etap obył się  26 lutego 2020r., a sprawdzający test miał część gramatyczno-leksykalną, brał pod uwagę czytanie ze zrozumieniem, słuchanie ze zrozumieniem oraz podstawowe zagadnienia obejmujące kulturę krajów anglojęzycznych. Nasze 3 uczennice: Emilia Michałek, Zoe Secman i Zuzanna Przybyła przeszły do drugiego etapu. Zuzanna Przybyła zdobyła wyróżnienie. Dziewczynki przygotowywały się pod czujnym okiem pani Katarzyny Leżańskiej – Czulak.

     Takie wyniki dają wiele satysfakcji dzieciom, ich rodzicom oraz nam nauczycielom. Są motorem do działania i motywacją do pracy. Jesteśmy z Was dumni!

M.Cz.