kontrast
czcionka
43-470 Istebna, Istebna 550

Przetarg na olej opałowy

Ogłoszenie o zamówieniu

 1. Zamawiający: Zespół Szkolno Przedszkolny w Istebnej,
 2. Adres Zamawiającego: 43-470 Istebna, Istebna 1345,
 3. Dane kontaktowe:
  • nr telefonu: 33/855 60 59
  • adres poczty elektronicznej: sp1istebna@wp.pl
  • e-PUAP Zamawiającego: /ZSP_Istebna/SkrytkaESP
 4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://zspistebna.pl/szkola

https://miniportal.uzp.gov.pl

 1. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: http://zspistebna.pl/szkola/aktualnosci
 2. Osobą uprawnioną do komunikowania się w zakresie zagadnień związanych z prowadzoną procedurą, jest Pani Danuta Haratyk-Woźniczka, nr tel. 33/855 60 59 e-mail: sp1istebna@wp.pl lub osoba ja zastępująca.
 3. Identyfikator postępowania (mini portal): https://miniportal.uzp.gov.pl
 4. Numer ogłoszenia na miniPortalu: cc3c91a4-d912-4073-bc03-fc2b8deea64f 
 5. Numer referencyjny: ZSP-1/12/2021

 

 

 

ID Identyfikator postępowania na miniportalu

cc3c91a4-d912-4073-bc03-fc2b8deea64f 

 

Adres strony na miniportalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/cc3c91a4-d912-4073-bc03-fc2b8deea64f

 

Kontakt

Gminne Przedszkole
43-470 Istebna, Istebna 550

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej przyjmuje interesantów w każdą środę od 8:00 – 15:00 oraz w czasie zebrań z rodzicami w godz. od 15:00 – 18:00.

Szkoła Podstawowa Nr 1