kontrast
czcionka
43-470 Istebna, Istebna 1345

Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2023/2024

Informacja dla rodziców

            

              Przypominamy rodzicom o konieczności złożenia do Urzędu Gminy Istebna wniosków na dowóz uczniów klas 1 – 4 i dzieci 5-6 letnich, których droga z domu do szkoły lub oddziału przedszkolnego przekracza 3 km i uczniów klas 5-8, których droga z domu do szkoły przekracza 4 km.

Dokumenty można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy w zakładce Edukacja w podstronie Dowóz uczniów do szkół  pod linkiem: https://www.istebna.eu/mieszkaniec/dow-z-uczni-w-do-szk-o oraz w sekretariacie szkoły lub w Urzędzie Gminy.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek na dowóz do publicznego przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
  2. Załącznik nr 1 do wniosku, jeśli dowożone jest rodzeństwo wspólnie jednym samochodem,
  3. Zaświadczenie dyrektora szkoły, że dziecko jest uczniem bądź zostało zapisane do szkoły,
  4. Klauzula RODO.

 

Komplet podpisanych dokumentów należy złożyć na biuro podawcze Urzędu Gminy do 30 czerwca br.

W razie pytań proszę dzwonić pod nr tel. 33 855 60 87 wew.56. (pracownik Grażyna Matuszna).

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Józefa Londzina
43-470 Istebna, Istebna 1345

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej przyjmuje interesantów w każdą środę od 8:00 – 15:00 oraz w czasie zebrań z rodzicami w godz. od 15:00 – 18:00.

Przedszkole Gminne