kontrast
czcionka
43-470 Istebna, Istebna 1345

Informacja dotycząca kwarantanny

Zgodnie ze zmianą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021r., poz. 861 z późn. zm.) osobą  poddaną obowiązkowej kwarantannie jest wyłącznie osoba mająca bezpośredni kontakt z osobą zakażoną (bez domowników). Zgodnie z § 8 ww. rozporządzenia obowiązku odbycia kwarantanny nie stosuje się wobec osoby zaszczepionej przeciwko COVID-19.

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Józefa Londzina
43-470 Istebna, Istebna 1345

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej przyjmuje interesantów w każdą środę od 8:00 – 15:00 oraz w czasie zebrań z rodzicami w godz. od 15:00 – 18:00.

Przedszkole Gminne