kontrast
czcionka
43-470 Istebna, Istebna 1345

Komunikat Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Cieszynie

 

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie informuje, iż z powodu remontu internatu Zespołu Szkół im. Szybińskiego Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Cieszynie będzie przyjmowała klientów w okresie od 17.05.2021 r. do 31.08.2021 r. w siedzibie Poradni w Skoczowie, ul. Górecka 65a.

Terminy wizyt pozostają bez zmian. Informujemy również, iż aktualny numer telefonu do sekretariatu PPP w Cieszynie to: 785 190 096.

Za utrudnienia stąd wynikające przepraszamy i zapraszamy do Skoczowa!

Jednocześnie Dyrekcja ZPPP informuje, że od 1 września 2021r. w Poradni w Cieszynie oraz w Poradni w Skoczowie wprowadza się rejestrację dzieci na pisemny wniosek rodzica/ prawnego opiekuna/ pełnoletniego ucznia

Wnioski można pobrać ze strony internetowej lub otrzymać w sekretariacie obu poradni. Wypełniony wniosek można złożyć drogą elektroniczną poprzez e-PUAP, osobiście w sekretariatach obu Poradni lub przesłać pocztą

O terminie wizyty wnioskodawca będzie powiadomiony telefonicznie lub mailowo

Terminy wizyt w poradni od 1 września 2021 r. będą ustalane po złożeniu wniosku

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Józefa Londzina
43-470 Istebna, Istebna 1345

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej przyjmuje interesantów w każdą środę od 8:00 – 15:00 oraz w czasie zebrań z rodzicami w godz. od 15:00 – 18:00.

Przedszkole Gminne