kontrast
czcionka
43-470 Istebna, Istebna 1345

Nabór wniosków na dowóz dzieci do szkoły na rok szkolny 2024/2025

Wójt Gminy Istebna informuje, iż do dnia 30 czerwca br. należy składać wnioski na dowóz i zwrot kosztów przejazdu uczniów szkół i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych dowożonych z miejsca zamieszkania do najbliższego obwodowego publicznego przedszkola, szkoły obwodowej lub ośrodka umożliwiającego realizację  przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki na rok szkolny 2024/2025.  

Wnioski mogą składać rodzice/opiekunowie, na podstawie wytycznych wskazanych w art. 39 Prawa Oświatowego, których dzieci spełniają następujące warunki:  

 Droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać:

  • 3 km - w przypadku dzieci od 5 roku życia do ukończenia 7 lat.
  • 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych.
  • 4 km - w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych.

 

Spełniając powyższe kryteria będzie można ubiegać się o zwrot kosztów za:

- zakup biletów miesięcznych,

- zakup tzw. „karty opiekuna” dla opiekuna dziecka do ukończenia 7 roku życia, korzystającego  ze środków komunikacji publicznej,

- zakup paliwa rodzicom, którzy dowozić będą dzieci do szkoły własnym samochodem.

Gmina Istebna zapewnia także, w granicach określonych przepisami, dowóz zbiorowy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej do szkół i ośrodków wskazanych przez rodziców.

 

Po upływie wyznaczonego terminu wnioski będą rozpatrywane negatywnie.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Istebna: www.istebna.eu, w zakładce Edukacja→Dowóz uczniów do szkół pod linkiem: https://www.istebna.eu/mieszkaniec/dow-z-uczni-w-do-szk-o, w sekretariatach szkół lub tutaj:

https://zspistebna.pl/media/upload/2024/05/17/wniosek-na-dowoz.docx

https://zspistebna.pl/media/upload/2024/05/17/rodo.docx

https://zspistebna.pl/media/upload/2024/05/17/infomacja-o-naborze-wnioskow-na-dowoz-do-szkol-na-rok-szkony-2024-2025.docx

https://zspistebna.pl/media/upload/2024/05/17/zalacznik-o-dowozie-wspolnie-z-rodzenstwem.docx

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Józefa Londzina
43-470 Istebna, Istebna 1345

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej przyjmuje interesantów w każdą środę od 8:00 – 15:00 oraz w czasie zebrań z rodzicami w godz. od 15:00 – 18:00.

Przedszkole Gminne