kontrast
czcionka
43-470 Istebna, Istebna 1345

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNEGO PISANIA

Konkurs adresowany jest do uczniów z klas I-III szkoły podstawowej.

Celem konkursu jest:

 • rozpowszechnianie wśród uczniów sztuki kaligrafii, czyli sztuki pięknego pisania,
 • rozbudzanie umiejętności kształtnego, starannego i estetycznego pisania,
 • rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego,
 • kształtowanie charakteru – wyrabianie cierpliwości, dokładności i spokoju
 • odkrywanie oraz rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów.

               Warunki uczestnictwa w konkursie

 Konkurs kierowany jest do uczniów klas I- III szkół podstawowych

W konkursie bierze udział każde dziecko i pisze ten sam tekst na danym poziomie. W ramach zadania konkursowego uczestnicy na przygotowanych przez organizatora kartkach będą wykonywać następujące zadania:

  Uczniowie klasy I : odwzorowanie szlaczków wg wzoru i pisanie zdań.

   Uczniowie klasy II: kaligraficzne przepisanie fragmentu zaproponowanego tekstu, narysowanie szlaczków.

  Uczniowie klasy III: kaligraficzne przepisanie fragmentu zaproponowanego tekstu, narysowanie szlaczków,

Prace konkursowe wykonywane są ołówkiem, piórem, szlaczki - kredkami.

Kryteria oceny prac

 Oceny pracy dokonuje Komisja Konkursowa, która podczas oceny prac uwzględnia:

 • ogólne wrażenie estetyczne,
 • czytelność, estetykę, ład, prawidłowe rozmieszczenie tekstu i prawidłowy kształt liter,
 • poprawność ortograficzną i interpunkcyjną,
 • właściwe łączenie liter,
 • równomierne położenie liter,
 • estetykę wykonanych szlaczków,

Nagrodami zostaną uhonorowani Laureaci konkursu, którzy zajęli miejsca I, II i III miejsce. Pióro otrzymują laureaci 1 miejsca. Możliwe są również wyróżnienia. Lista nagrodzonych zostanie umieszczona na szkolnej stronie internetowej. Najładniejsze prace ozdobią gazetkę na szkolnym korytarzu.

Konkurs przygotowały panie: Joanna Kobielusz, Anna Krężelok, Agata Szymańska

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Józefa Londzina
43-470 Istebna, Istebna 1345

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej przyjmuje interesantów w każdą środę od 8:00 – 15:00 oraz w czasie zebrań z rodzicami w godz. od 15:00 – 18:00.

Przedszkole Gminne