kontrast
czcionka
43-470 Istebna, Istebna 1345

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH 2024/2025

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH 2024/2025

 

Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych Gminy Istebna w roku szkolnym 2024/2025 – zgodnie z obwodem szkoły
 

26 stycznia 2024 r

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły obowiązkowo dokonują zgłoszenia dziecka do szkoły poprzez kartę zgłoszenia w terminie od 29.01.2024 r do 09.02.2024 r.

Dzieci z obwodu nie biorą udziału w rekrutacji.

Wzory kart zgłoszenia będą dostępne na stronach internetowych szkół.

Jeżeli szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami, dzieci niemieszkające w obwodzie, mogą być przyjęte na podstawie rekrutacji.

Kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych w Gminie Istebna – dla kandydatów mieszkających poza obwodem szkoły.

Harmonogram czynności w  postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych  publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Istebna określa:

Zarządzenie Nr  0050.5.2024 Wójta Gminy Istebna  z dnia  23 stycznia 2024 r. w sprawie  ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz  postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach  podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Istebna. Złącznik Nr 2.

Kryteria naboru do klas pierwszych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły określa Uchwała Nr V/37/2019 Rady Gminy Istebna z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klasy pierwszej ośmioklasowych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Istebna.

Na stronach internetowych szkół będą umieszczane wzory dokumentów do złożenia oraz informacje o sposobach składania tych dokumentów.

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Józefa Londzina
43-470 Istebna, Istebna 1345

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej przyjmuje interesantów w każdą środę od 8:00 – 15:00 oraz w czasie zebrań z rodzicami w godz. od 15:00 – 18:00.

Przedszkole Gminne